top of page
best logo.png

Sport litigasie

  • Verteenwoordig professionele en amateursportmense, agente, klubs, beheerliggame en ander sportorganisasies.

  • Uitvoering van aansoek om bedrog en vriesbevel.

  • Om innoverende koste-reëlings saam te stel.

  • Die opstel van fooie-ooreenkomste vir die deling van risiko's om ons kliënte in staat te stel om risiko's te bestuur en uit 'n posisie van finansiële sterkte te handel.

  • Adviseer individue en besighede in die sportbedryf oor indiensnemingskwessies.

  • Advies oor aangeleenthede rakende huur en diens tot beëindiging, skikkingsooreenkomste.

  • Tree op vir sportbeheerliggame, insluitend die opstel van kontrakte, en help met die beëindiging van kontrakte.

  • Volg die litigasie namens individue

  • Doen ondersoeke rakende dissiplinêre of wangedrag aangeleenthede namens professionele sportliggame.

bottom of page