top of page
best logo.png

Risiko en nakoming

  • Evalueer en pas die beginsels van beste bestuur en bestuurspraktyke krities in risikobestuur krities toe vir die onderneming.

  • Adviseer oor voldoeningsvereistes met betrekking tot verslagdoening oor risiko en interne beheermaatreëls.

  • Adviseer oor kwessies rondom die identifisering, beoordeling, bestuur en verslagdoening van risiko's.

bottom of page