top of page
best logo.png

Eiendom

  • Voer die nodige omsigtigheid uit voor enige vaste eiendomstransaksie.

  • Tree op as eiendoms- en boedelbestuurders vir verhuurders en tree gereeld op vir die oprigting van enige regspersoon.

  • Bied advies oor vaste eiendomontwikkelingsprojekte en grondverkryging.

  • Hanteer geskille oor grondvergoeding namens kliënte soos individue en regspersone.

bottom of page