top of page
best logo.png

Internasionale handel litigasie

  • Voorbereiding en vertolking van internasionale ooreenkomste.

  • Adviesdienste rakende regulering, nakoming, afdwinging, litigasie en arbitrasie.

  • Oplossingsoplossings en implementering van strategieë.

  • Verteenwoordig buitelandse produsente, invoerders, regerings en plaaslike nywerhede in handelsake op administratiewe en appellatiewe vlak.

  • Verteenwoordig kliënte in 'n verskeidenheid bilaterale en internasionale handels- en beleggingsooreenkomste en verdrae in vergeldingsprosedures vir Wêreldhandelsorganisasies.

  • Instel en verdedig aangeleenthede rakende handelsgeding.

  • Klante te help om strategieë te ontwikkel en te implementeer om hul blootstelling aan handelsgedinge te beperk, of om aanspreeklikheid te verminder as sodanige gedinge ontstaan.

  • Litigasie oor doeane-sake en internasionale handelsagentskappe en advies aan kliënte rakende aangeleenthede wat daarmee verband hou.

bottom of page