top of page
best logo.png

Internasionale verrukking

  • Die hantering van grensoverschrijdende kommersiële geskille wat verband hou met belegging en transaksies en geskilbeslegting.

  • Hersien kontrakte of verdrae en ander toepaslike dokumentasie

  • Hanteer sake wat voortspruit uit kontrakbreuk of regte wat ingevolge die toepaslike verdrag en litigasie geskend word.

bottom of page