top of page
best logo.png

Insolvensie Advies

  • Bankrotskap, likwidasiegedinge, korporatiewe redding, likwidasie en ontvangs vir maatskappye, individue en finansiële instellings.

  • Adviseer oor voor-bankrotskap beplanning, vervolging en verdediging van voorkomingsaksies.

  • Handhawing van kliënte se regte as krediteure van insolvente entiteite.

  • Optrede rakende bankrotskap en ontslag.

bottom of page