top of page
best logo.png

Gesondheidsgedinge

  • Stel strategieë vir vermyding van litigasie en risikobestuur op.

  • Regsgedinge in die vorm van regsgedinge, arbitrasie, ondersoek met die doel om kliënte se belange te beskerm.

  • Bied geskilbeslegtingsvaardighede aan

  • Verteenwoordig hospitale, verskaffers van gesondheidsorg, bestuurde gesondheidsorgorganisasies, farmaseutiese ondernemings.

  • Bied praktiese wetlike leiding gebaseer op 'n duidelike begrip van die kliënte se behoeftes en doelstellings.

bottom of page