top of page
best logo.png

Regeringskontraktering

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

  • Verteenwoordiging van maatskappye in kontrakgedinge deur die regering

  • Vervolgings en verdediging van toekennings vir regeringskontrakte.

  • Verskaf kontrakgedingedienste aan ondernemings, wat verdedigingskontrakteurs, diensverskaffers en kleinsakekontrakteurs verteenwoordig.

  • Voorsien volledige advies oor die kontrakteringsproses, insluitend die voorbereiding van die bod en voorstelle, onderhandeling, uitvoering van die kontrak, kontrakteise.

  • Handhaaf en beskerm kliënte se regte.

  • Verteenwoordig kliënte in alle aspekte van onderhandeling en die verkryging van kontrakte met die regering, asook in geskille wat uit hierdie kontrakte ontstaan.

bottom of page