top of page
best logo.png

Familiereg

  • Opstel van skeidingsooreenkomste.

  • Hanteer egskeiding en geregtelike skeiding, toesig oor minderjariges, onderhoud, onderhoud, verdeling van goed.

  • Hanteer aannemingsverrigtinge, aansoeke vir wettige voogdyskap.

  • Gee advies oor die beplanning en administrasie van trusts en boedels.

  • Bestuur van boedels van persone met ongesonde verstand, bestuur van boedels van vermiste persone.

  • Hanteer aspekte van erfopvolging, insluitend toelaes van bewyse en administrasiebriewe.

  • Opstel van testamente en enige regsdokument wat daarmee gepaard gaan.

  • Adviseer hoe testamente se testamente en boedels hanteer / bestuur moet word.

  • Koördinering van aanvullende administrasie van bates in ander jurisdiksies.

bottom of page