top of page
best logo.png

Regsgeding

  • Ondersteuning van kliënte met die bestuur van omgewings- en veiligheidsrisiko's en strategiese beplanning.

  • Litigasies met betrekking tot skadeloosstelling.

  • Advisering oor regulatoriese ondersoeke tot die voorspelling van spesifieke handhawingsopsies.

  • Gryp in of neem sodanige ander stappe as toepaslik om daardie magtigings in administratiewe of geregtelike verrigtinge te verdedig.

  • Verteenwoordig kliënte wat verlies eis vir skade wat aan hul eiendom aangerig is en verdediging van privaatregtelike eise wat voortspruit uit nalatigheid en oorlas.

  • Besig wees met geskilbeslegting en strategiese beplanning

bottom of page