top of page
best logo.png

Geskille oor energiesektor

  • Verwerk lisensies vir minerale eksplorasie.

  • Verskaf kundige advies oor alle aspekte van geskilbeslegting in die energie- en minerale sektor.

  • Bied leiding en oplossing van die wettige behoeftes van kliënte van die energie- en minerale sektor.

  • Help kliënte om risiko's te verminder, krisishantering te gee en bied ook kontrakteringsadvies aan.

  • Hanteer oorgrensaangeleenthede, insluitend litigasie, arbitrasie, mediasie of ander vorme van geskilbeslegting ten opsigte van die energie- en minerale sektor.

bottom of page