top of page
best logo.png

Regspleging oor indiensneming

  • Adviseer oor dienskontrakte, beleide en prosedures, hantering van ontslag en verhoudings met vakbonde, vergoedings- en aansporingstelsels, oudits vir pensioenfondse en maatskaplike sekerheid en onteiening.

  • Die opstel en hersiening van dienskontrakte, soos nie-openbaarmaking, nie-kompetisie- en vertroulikheidsooreenkomste en die toepassing daarvan.

  • Onderhandeling oor kollektiewe ooreenkomste.

  • Hantering van regskwessies rakende werwings, herstrukturering en beëindigings, dws die bestuur van afdankings, die opstel van skeidingspakkette.

  • Handhawing van regte na postbeëindiging, insluitend verpligtinge deur voormalige werknemers.

  • Ondernemingsverwante ondersoeke en behoorlike ondersoeke uitvoer.

  • Verteenwoordiging van kliënte in sake vir onregmatige beëindiging, bestuurs- en werkvergoeding in geval van beserings tydens diensverskaffing, handelsgeheime diefstal.

bottom of page