top of page
Business and Human Rights Litigation Uganda.png

Sake en menseregte litigasie

  • Konsultasie oor wetgewing en internasionale verpligtinge met betrekking tot sake- en menseregte.

  • Advies te gee oor internasionale regs- en menseregteverwante wetlike standaarde, moontlike aanspreeklikhede en kwessies wat voortspruit uit die implementering van vrywillige standaarde.

  • Die ontwerp van stelsels van meganismes vir operasionele vlak, nakomingsmeganismes, bestuur van kontrakte, verslagdoening en versekering, risikobestuur.

  • Hantering van geskilbeslegting.

  • Adviseer oor operasionele menseregte, nakomingsprobleme soos griewe- en remediëringsprosesse, menseregtebeleide en prosedures.

Consult Online  for Business and Human Rights Litigation in Uganda

bottom of page